Korporatīvā sociālā atbildība
Mūsu sociālās iniciatīvas ir darbības, kas pastiprina mūsu divus stabilas attīstības globālos mērķus: minimizēt cilvēka negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, izmantojot mājas un higiēnas preces, kā arī nodrošināt komfortablus dzīves apstākļus bērniem, kuri nonākuši grūtās dzīves situācijās.
kg of plastic waste
recycled
as a resource
Atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi
Apiešanās ar atkritumiem kā resursu kultūras audzināšana ir korporācijas ekoloģiskās atbildības stūrakmens.
Rūpes par bērniem
“Biosfēra” ir bērnu labdarības festivālu kreatīvais partneris, kā arī iniciē aptuveni 10 labdarības gadatirgus, maratonus un sociālos projektus gadā.