Misija
Radīt kvalitatīvas un mūsdienīgas mājas, higiēnas un profesionāli lietojamas away-from-home preces, rūpējoties par patērētāju, darbiniekiem, sabiedrību un planētas resursiem.
“Biosfēras” produkcija ir izstrādāta ne tikai dažādu patērētāju grupu vajadzību apmierināšanai, bet arī pozitīvu emociju izraisīšanai. Uzņēmuma sauklis “Mēs radām vērtību” atspoguļo tiekšanos ieviest inovācijas, kas dzīvi padara labāku, komfortablāku un košāku. Mēs radām vērtību produktā, attiecībās, komunikācijā ar mūsu patērētājiem, partneriem un komandu.
Stratēģija
Korporācijas attīstības stratēģiju nosaka tās misija un vērtības.
Mēs tiecamies būt inovāciju līderis, lai radītu produkciju ar pievienoto vērtību, kas nosaka mūsu pieeju vismodernākā ražošanas aprīkojuma izmantošanā, pastāvīgā alternatīvu kanālu un tirgu meklēšanā, plašā kreatīvu risinājumu izmantošanā mārketingā un komunikācijās, stingrā produktivitāte un darba apstākļu kontrolē, elastīgas organizatoriskās struktūras veidošanā.
Mūsu ambīcija – kļūt par lielāko mājas un higiēnas līdzekļu ražotāju un izplatītāju Eiropā, kā arī 5 gadu perspektīvā iziet Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas tirgos. Šim nolūkam mēs izvirzām mērķi iegūt vismaz 15% tirgus daļas visās mūsu galvenajās klātbūtnes valstīs.
Mūsu stabilas attīstības stratēģija ir mūsu biznesa attīstības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, tāpēc jau pašreiz mēs pārstrādājam 100% polimēru produkcijas ražošanas atkritumu, mēs pilnībā attīrām ražošanā izmantotos ūdens resursus, kā arī mēnesī pārstrādājam apmēram 800 tonnas polietilēna, kas kalpo kā resurss mūsu atkritumu maisu ražošanai. 2020. gadā “Biosfēra” laiž klajā jaunākās paaudzes biopolimēru produkciju zem tirdzniecības markām Freken BOK, LaiKit un PRO service.