Misia
Vytvárať vysoko kvalitné a moderné výrobky pre domácnosť, hygienu a profesionálne použitie away-from-home, so starostlivosťou o spotrebiteľa, zamestnancov, spoločenstvo a zdroje planéty.
Výrobky Biosféry sú navrhnuté nielen na uspokojenie potrieb rôznych spotrebiteľských skupín, ale aj na vyvolanie pozitívnych emócií. Slogan spoločnosti: «Vytvárame cennosť» odráža túžbu prinášať inovácie, ktoré robia život lepšie, pohodlnejšie a jasnejšie. Vytvárame cennosť v produkte, vo vzťahoch, v komunikácii s našimi zákazníkmi, partnermi a tímom.
Stratégia
Stratégia rozvoja spoločnosti je určená jej misiou a cennosťami.
Snažíme sa byť lídrom v inovácii pri vytváraní výrobkov s pridanou hodnotou, ktorá určuje náš prístup k využívaniu najmodernejších výrobných zariadení, neustále hľadanie alternatívnych kanálov a trhov, rozsiahle využívanie kreatívnych riešení v oblasti marketingu a komunikáciách, k prísnej kontrole produktivity a pracovných podmienok, k vytváraniu flexibilnej organizačnej štruktúry.
Našou ambíciou je stať sa najväčším európskym výrobcom a distribútorom výrobkov pre domácnosť a hygienu a v nasledujúcich 5 rokoch vstúpiť na trhy Severnej a Južnej Ameriky.
Za týmto účelom sme si stanovili cieľ mať najmenej 15% podielu na trhu vo všetkých kľúčových krajinách našej prítomnosti. Naša stratégia pevného rozvoja je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie rozvoja podnikania, a preto dnes recyklujeme 100% odpadu z výroby polymérovej produkcie, robíme kompletné čistenie vody použitej pri výrobe surovín a spracúvame tiež asi 800 ton polyetylénu mesačne, čo slúži ako zdroj pre našu výrobu odpadových vriec. V roku 2020 spoločnosť Biosféra začína s výrobou biopolymérnych výrobkov novej generácie pod obchodnými značkami Freken BOK, LaiKit a PRO service.