Social
responsibility

Rūpes par bērniem

Rūpes par bērniem

Korporācijas brīvprātīgie regulāri apmeklē bērnu centrus, bet pati “Biosfēra” uzsāk zibakcijas sociālajos tīklos, lai atbalstītu bērnus ar dzirdes traucējumiem akcijas “Sadzirdi rūpes” ietvaros.

Mēs esam pārliecināti, ka atbildīgam uzņēmumam ir jāiziet ārpus savas ikdienas ražošanas darbības rāmjiem un jāizvirza sev mērķi, kas vērsti uz plānveidīgām kvalitatīvām izmaiņām visas kopienas labā.

Mēs esam daļa no kopienas, kurā mēs dzīvojam un strādājam, patērējam kopīgus resursus un radām vērtību ikvienam.

Planēta un bērni – tā ir nākotne, kas piešķir jēgu visai mūsu darbībai.