Social
responsibility

Starostlivosť o deti

Starostlivosť o deti

Dobrovoľníci spoločnosti pravidelne navštevujú detské centrá a sama spoločnosť Biosféra v rámci kampane „Počuj starostlivosť“ robia flash moby v sociálnych sieťach na podporu detí so sluchovým postihnutím.

Sme presvedčení, že zodpovedná spoločnosť musí ísť nad rámec svojich každodenných výrobných aktivít a stanoviť ciele, ktoré sú zamerané na systematické kvalitatívne zmeny k lepšiemu pre celé spoločenstvo.

Sme súčasťou spoločenstva, v ktorom žijeme a pracujeme, spotrebúvame spoločný zdroj a prinášame cennosť všetkým.

Planéta a deti sú budúcnosťou, ktorá naplní všetky naše aktivity zmyslom.