Firemná kultúra spoločnosti Biosféra je určená cennosťami spoločnosti: neustála túžba po raste, vývoji, živých a inšpiratívnych udalostiach, ako aj skutočné zmeny, ktorých sa môžeme stať súčasťou.
Náš kalendárny rok je plný udalostí, pretože všetky dôležité výrobné inovácie určite prechádzajú fázou prezentácie zamestnancom. A ako inak, pretože náš tím je prvým stupňom veľvyslancov značky!
Nevynechávame maratóny a rozbehy, iniciujeme plogingy a subbotniky / bezplatná práca v prospech spoločenstva/. Veľký Deň korporácie v polovici leta tradične zhromažďuje okolo 1000 zamestnancov vo formáte open-air večierkov. Pred Novým rokom ideme na ročnú konvenciu 150 najlepších, aby sme zhodnotili a načrtli budúcu stratégiu rastu. A pre najlepších zamestnancov spoločnosti zabezpečujeme motivačné cesty od Zanzibaru do Thajska.