“Biosfēras” korporatīvo kultūru nosaka korporācijas vērtības: pastāvīga tiekšanās uz izaugsmi, attīstību, spilgti un iedvesmojoši pasākumi, kā arī reālas pārmaiņas, kuru sastāvdaļa mēs paši varam būt.
Mūsu kalendārais gads ir pilns ar notikumiem, jo visi nozīmīgākie produktu jaunumi noteikti tiek prezentēti darbiniekiem. Un kā gan citādi – galu galā tieši mūsu komanda ir pirmais zīmola vēstnieku ešelons!
Visu gadu mums ir pilna krāsu krāsa!