Corporate social responsibility
Our social initiatives reinforce two global goals of sustainable development: to minimize the negative human impact on the environment and to provide a comfortable and safe living conditions for children in difficult circumstances.
kg of plastic waste
recycled
as a resource
Odgovorno ravnanje z okoljem
Vzgoja kulture ravnanja z odpadki kot z virom je temelj ekološke odgovornosti družbe.
Skrb o otrocih
»Biosfera« je ustvarjalni partner otroških dobrodelnih festivalov ter letno ustvarja skoraj 10 dobrodelnih sejmov, maratonov in socialnih projektov.