2007 წლიდან «ბიოსფერა»-მ წარმატებით დაიწყო კერძო სავაჭრო ნიშნების რეალიზაციის პროექტები – Private Label.
პროექტი
Private Labels
საკუთარი ბრენდის ქვეშ ხარისხიანი საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური საშუალებების სანდო მწარმოებელის რეკომედაციის მქონე კორპორაციამ დაიწყო საკუთარი სავაჭრო ნიშნების გაშვების მოთხოვნების მიღება სავაჭრო ქსელებისაგან, საზოგადო კვების ობიექტებიდან, გართობისა და დასვენების სფეროებიდან, სამედიცინო კლინიკების, ავიახაზებისა და სხვა სფერობიდან.

დღეს «ბიოსფერა» არის Private Label-ის არა-საკვები კატეგორიების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი. ჩვენი პარტნიორების სია ყველა წარდგენილ ქვეყანაში მუდმივად ახლდება, ხოლო მათ შორის უდიდესის პოვნა შეიძლება ლოგოტიპების გალერეაში.

 

კონტაქტები
Become our partner