Мissio
Luoda korkealaatuisia ja moderneja kodintavaroita, hygienia- ja ammattikäyttöön ja ammatikäyttöön tarkoitettuja tavaroita away from home ottaen huomioon kuluttajat, työntekijät, yhteisöт ja maapallon resurssше.
Biosphere-uotteet on suunniteltu paitsi vastaamaan eri kuluttajaryhmien tarpeita, myös herättämään positiivisia tunteita.
Strategia
Yrityksen missio ja arvot määrittävät sen kehitysstrategian. Pyrimme olemaan johtavassa asemassa innovaatioiden luomisessa lisäarvotuotteiden tuottamiseksi, mikä taas määrittää lähestymistapamme nykyaikaisimpien tuotantolaitteiden käyttöön, jatkuvaan vaihtoehtoisten kanavien ja markkinoiden etsimiseen, luovien ratkaisujen laajaan käyttöön markkinoinnissa ja viestinnässä, tuottavuuden ja työolojen tiukkaan valvontaan, joustavaan organisaatiorakenteen muodostamiseeen.
Tavoitteenamme on tulla Euroopan suurimmaksi kodintavara- ja hygieniatuotteiden valmistajaksi ja jakelijaksi sekä päästä myös Pohjois-ja Etelä-Amerikan markkinoille seuraavan viiden vuoden aikana. Tätä varten asetimme itsellemme tavoitteen saavuttaa vähintään 15%: n markkinaosuus kaikissa keskeisissä maissa, joissa toimimme.
Kestävä kehityksen strategiamme on olennainen osa liiketoiminnan kehittämisstrategiaamme, minkä vuoksi kierrätämme 100% polymeerituotantojätteistä, puhdistamme täydellisesti tuotannossa käytetyn veden ja käsittelemme myös noin 800 tonnia polyeteeniä kuukaudessa, mikä toimii resurssina jätepussien tuotannossa.
Vuonna 2020 Biosphere lanseeraa uuden sukupolven biopolymeerituotteita tavaramerkeillä Freken BOK, LaiKit ja PRO.