Missioon
Looma kvaliteetseid ja kaasaegseid tooted koduseks, hügieeniks ja professionaalseks kasutamiseks kodust väljas, hoolides planeedi tarbijast, töötajatest, kogukonnast ja ressurssidest.
“Biosfääri” tooted on loodud mitte ainult erinevate tarbijarühmade vajaduste rahuldamiseks, vaid ka positiivsete emotsioonide esilekutsumiseks. Kompanii loosung „ Me loome väärtust“ peegeldab soovi tuua uuendusi, mis muudavad elu paremaks, mugavamaks, elavamaks. Me loome väärtust tootes, suhetes, suhtluses klientide, partnerite ja meeskonnaga.
Strateegia
Korporatsiooni arengustrateegia määratakse selle missiooniga ja väärtustega.
Püüame olla lisandväärtusega toodete loomise innovatsiooni liider, mis määrab meie lähenemise moodsaimate tootmisseadmete kasutamisele, pidevale alternatiivsete kanalite ja turgude otsimisele, loovate lahenduste laialdasele kasutamisele turunduses ja kommunikatsioonis, tootlikkuse ja töötingimuste rangele kontrollile, paindliku organisatsioonilise struktuuri kujunemisele.
Meie eesmärk on saada Euroopa suurimaks kodu- ja hügieenitarvete tootjaks ja levitajaks ning järgmise 5 aasta jooksul ka Põhja- ja Lõuna-Ameerika turgudele. Selle jaoks seame endale eesmärgi, et kõigil meie kohalolu võtmeriikidel oleks vähemalt 15% turuosast.
Meie säästva arengu strateegia on meie äriarendusstrateegia lahutamatu osa, mistõttu töötleme juba täna 100% polümeeritootmise jäätmeid, teostame veeressursside tootmiseks kasutatud täielikut puhastamist ja töötleme umber ka umbes 800 tonni polüetüleeni kuus, mis on ressursiks meie prügikottide tootmisel.