Biosfääri ettevõtluskultuuri määravad ettevõtte väärtused: pidev soov kasvu, arengu järele, inspireerivad tegevused, mis loovad väärtust ja annavad võimaluse tegelikeks muutusteks kõigi elus paremaks.
Meie sotsiaalsed algatused – see on tegevused, mis tugevdavad meie kahte säästva arengu globaalset eesmärki: majapidamistarvete ja hügieenitoodete kaudu minimeerida inimese negatiivset keskkonnamõju ning pakkuda keerulises olukorras lastele mugavaid elutingimusi.
Elu on aastaringselt täis värve!