Corporate social responsibility
Our social initiatives reinforce two global goals of sustainable development: to minimize the negative human impact on the environment and to provide a comfortable and safe living conditions for children in difficult circumstances.
kg of plastic waste
recycled
as a resource
Odpovědnost za životní prostředí
Zvyšování kultury nakládání s odpady jako zdroje je základním kamenem odpovědnosti korporace za životní prostředí.
Péče o dítě
„Biosfera“ je kreativní partner dětských charitativních festivalů a každoročně zahajuje asi 10 charitativních veletrhů, maratonů a sociálních projektů.