Biosphere in faces
Андрей Здесенко
Основател и СЕО
„Всяка компания е отражение на самоличността на нейния собственик – неговите принципи, ценности и стремежи“

През 1997 г. основава „Биосфера”, а от 2008 г. развива собствена мрежа от премиум бутици Charisma Fashion Group.

Вицепрезидент по оперативната дейност
Ирина Нестеренко
Вицепрезидент по оперативната дейност

Ирина Нестеренко работи в корпорацията от 2006 година. Днес Ирина ръководи финансово, външноикономическо, правно, логистично, закупвателно и IT звена на корпорацията.

Ръководители бизнес направления
Сергей Полисски
Ръководител на бизнес направлението Стоки за дома
Александър Лавров
Ръководител на бизнес направлението Стоки за лична хигиена
Сергей Агибалов
Ръководител на бизнес направлението Biosphere Professional
Любов Григорян
Ръководител на производственото направление