Мисия
Създаване на висококачествени съвременни продукти за дома, хигиената и професионалната употреба away-from-home с грижа за потребителя, служителите, обществото и ресурсите на планетата.
Продуктите на „Биосфера” са създадени не само за да задоволят нуждите на различни групи потребители, но и да предизвикат положителни емоции. Слоганът на компанията „Ние създаваме ценност” отразява стремежа да внесем иновации, които правят живота по-добър, по-комфортен, по-ярък. Ние създаваме ценност в продукта, в отношенията, в комуникацията с нашите потребители, партньори и екип.
Стратегия
Стратегията за развитие на корпорацията се определя от нейната мисия и ценности.
Ние се стремим да бъдем лидер в иновациите за създаване на продукти с добавена стойност, което определя нашия подход към използването на най-модерното производствено оборудване, постоянното търсене на алтернативни канали и пазари, широкото използване на креативни решения в маркетинга и комуникациите, стриктния контрол на производителността и условията на труд, формирането на гъвкава организационна структура.
Нашата амбиция е да станем най-големият в Европа производител и дистрибутор на продукти за дома и хигиената, както и да навлезем на пазарите на Северна и Южна Америка през следващите 5 години. За целта си поставихме за цел да имаме поне 15% от пазарния дял във всички ключови страни, където ни има.
Стратегията ни за устойчиво развитие е неразделна част от нашата стратегия за развитие на бизнеса, поради което вече днес ние преработваме 100% отпадъци от производството на полимерни продукти, извършваме цялостно почистване на водните ресурси, използвани в производството, а също така преработваме около 800 тона полиетилен на месец, който служи като ресурс за нашето производство на торби за боклук. През 2020 г. „Биосфера” започва производството на ново поколение биополимерни продукти под търговските марки Фрекен БОК, Лай Kit и PROservice.