Social
responsibility

Պատասխանատու վերաբերմունք շրջակա միջավայրի հանդեպ

Պատասխանատու վերաբերմունք շրջակա միջավայրի հանդեպ

«Բիոսֆերան» վերամշակում է իր պոլիէթիլենի արտադրության թափոնների 100% և օգտագործում է վերամշակման ռեսուրսը (երկրորդական պոլիէթիլենի հատիկներ) Ֆերեկեն ԲՈԿ և PRO service աղբի փաթեթների արտադրությունում։
Կորպորացիայի Go Green նախաձեռնությունը միավորում է շրջակա միջավայրի համար անվնաս մի շարք ապրանքները, մասնավորապես՝ ջրում լուծվող զուգարանի թուղթը, օրգանական բամբակյա սկավառակները, բամբակյա խոնավ անձեռոցիկները և կոմպոստացվող աղբի փաթեթները բիոպոլիմերների օգտագործմամբ։

«Բիոսֆերան» ակտիվորեն պրոպագանդում է աղբի առանձնացված հավաքումը և տեսակավորումը, աջակցելով հանրային էկո-նախաձեռնությունները և տեսակավորելով աղբը իր գրասենյակներում։ 2018 թվականից «Բիոսֆերան» հանդիսանում է Ուկրաինայում պլոգինգ /աղբի հավաքման/ շարժի նախաձեռնող։