Social
responsibility

Երեխաների խնամք

Երեխաների խնամք

Կորպորացիայի կամավորները պարբերաբար այցելում են մանկական կենտրոններ, իսկ ինքը՝ «Բիոսֆերան» մեկնարկում է ֆլեշմոբներ սոցիալական ցանցերում՝ աջակցելով լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաներին «Լսիր հոգատարությունը» ակցիայի շրջանակներում։

Մենք համոզված ենք, որ պատասխանատու ընկերությանը անհրաժեշտ է դուրս գալ իր առօրյա արտադրական գործունեությունից և իր առջև դնել նպատակներ, որոնք ուղղված են դեպի լավը համակարգված որակական փոփոխություններին ողջ համայնքի համար։

Մենք՝ համայնքի մասն ենք, որում մենք ապրում և աշխատում ենք, սպառում ենք ընդհանուր ռեսուրս և արտադրում արժեք յուրաքանչյուրի համար։

Մոլորակը և երեխաները՝ ապագան է, որը լցնում է ողջ մեր գործունեությունը իմաստով։