Biosphere Professional առաջարկում է away-from-home հատվածի ապրանքների ամբողջական տեսականին։
Trademark
PRO Service
Biosphere Professional ուղղության ֆլագմանային ապրանքանիշ է՝ ներկայացված չորս կատեգորիաներում՝

– թղթե սանիտարա-հիգիենիկ ատադրանք (թղթե սրբիչներ, զուգարանի թուղթ, անձեռոցիկներ);

– մաքրման պարագաներ (աղբի փաթեթներ, մաքրման անձեռոցիկներ, ձեռնոցներ, սպունգեր, քերիչներ);

– մասնագիտացված քիմիա (անձնական հիգիենա, խոհանոցային, սանհանգույցների, ապակու և հատակի միջոցներ);

– սննդի սպասարկման արտադրանք (փայլաթիթեղ տապակման համար, մագաղաթ թխման համար, սննդային կոնտեյներներ, միանգամյա օգտագործման սպասք և այլն)։

Contacts
Դարձեք մեր գործընկերը