Սոցիալական պատասխանատվություն և կայուն զարգացում
Մեր սոցիալական նախաձեռնությունները՝ գործողություններ են որոնք ամրապնդում են մեր երկու գլոբալ կայուն զարգացման նպատակները՝ նվազագույնի հասցնել մարդու բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կենցաղային և հիգիենայի ապրանքների միջոցով, ինչպես նաև ապահովել հարմարավետ պայմաններ դժվար կյանքի պայմաններում գտնվող երեխաների կենցաղի համար։
kg of plastic waste
recycled
as a resource
Երեխաների խնամք
«Բիոսֆերան» հանդիսանում է մանկական բարեգործական փառատոնների ստեղծագործական գործընկեր, ինչպես նաև նախաձեռնում է տարեկան մոտ 10 բարեգործական տոնավաճառ, մարաթոններ և սոցիալական նախագիծ։
Պատասխանատու վերաբերմունք շրջակա միջավայրի հանդեպ
Աղբի հետ որպես ռեսուրս վերաբերմունքի մշակույթի դաստիարակումը հանդիսանում է կորպորացիայի էկոլոգիական պատասխանատվության անկյունաքար։