Առաքելություն
Ստեղծել որակյալ և ժամանակակից կենցաղային, հիգիենայի և պրոֆեսիոնալ օգտագործման away-from-home համար ապանքներ՝ սպառողի, աշխատողների, հանրության և մոլորակի ռեսուրսների հանդեպ հոգատարությամբ։
«Բիոսֆերայի» արտադրանքը կանրված է ոչ միայն բավարարելու սպառողների տարբեր խմբերի պահանջները, այլ նաև առաջացնել դրական զգացողություններ։ Ընկերության կարգախոս ՝«Մենք ստեղծում ենք արժեք» արտացոլում է ձգտումը կրել նորարարությունները, որոնք բարելավում են, հարմարավետ, վառ են դարձնում կյանքը։ Մենք ստեղծում ենք արժեք ապրանքի, հարաբերությունների, մեր սպառողների, գործընկերների և թիմի հետ հաղորդակցությունների մեջ։
Ռազմավարություն
Կորպորացիայի զարգացման ռազմավարությունը որոշվում է նրա առաքելությամբ և արժեքներով։
Մենք ձգտում ենք լինել առաջատար ավելացված արժեքով ապրանքների ստեղծման համար՝ ինչը որոշում է ամենաժամանակակից արտադրական սարքավորումների օգտագործման, անընդհատ այլընտրանքային ուղիների և շուկաների որոնման, ստեղծագործական լուծումների համատարած օգտագործմանը շուկայավարման և կապի ոլորտում, արտադրողականության և աշխատանքային պայմանների խիստ հսկողության, ճկուն կազմակերպչական կառուցվածքի ձևավորմանը մեր մոտեցումը։
Մեր պատվախնդրությունն է դառնալ Եվրոպայում կենցաղային և հիգիենայի ապրանքների ամենամեծ արտադրող և դիստրիբյուտոր, ինչպես նաև առաջիկա 5 տառվա հեռանկարով դուրս գալ Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի շուկաներ։ Դրա համար մենք մեր առջև դնում ենք նպատակ ունենալ ներկայության հիմնական երկրներում շուկայի 15% ոչ պակաս մասնաբաժինը։
Մեր կայուն զարգացման ռազմավարությունը հանդիսանում է բիզնեսի զարգացման ռազմավարության անբաժան մասը, ուստի արդեն այսօր մենք վերամշակում ենք պոլիմերային արտադրանքի արտադրական թափոնների 100%, կատարում ենք արտադրության մեջ օգտագործված ջրային ռեսուրսների ամբողջական մաքրում, ինչես նաև վերամշակում ենք ամսեկան մոտ 800 տոննա պոլիէթիլեն, ինչը ծառայում է ռեսուրս մեր աղբի փաթեթների արտադրության համար։ 2020 թվականին «Բիոսֆեան» սկսում է նոր սերնդի բիոպոլիմերային արտադրանքի թողարկումը Ֆրեկեն ԲՈԿ, ԼայKit և PROservice ապրանքանիշներով